Kayseri Mevlevihanesi

Kayseri Mevlevihanesi içeriğini okuyabilir, Kayseri.com Gez & Gör kategorisinde yer alan Kayseri Mevlevihanesi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Kayseri Mevlevihanesi

Kayseri Mevleviliğin ocağıdır. Mevlevihane'nin ilk yeri Kaleönü-Yenikapı mevkiindeki Muhakkik Tirmizi dergâhıdır. Mevleviliğin önemli merkezlerinden olan Kâyseri Mevlevihanesi de günümüze gelmemiştir.

Osmanlı dönemi kayıtlarında ayrıntılı bilgiler verilen mevlevihaneden Evliya Çelebide bahseder.19 yüzyılda önemli şeyhlerden birisi Abdülkadir Dede'dir. Yine şair edip postnişinlerden A. Remzi Dede'de (Akyürek) Abdülkadir Dede'nin torunlarındandır.

1911 yılında harap ve bakımsız olduğu anlaşılan Mevlevihane'nin mimari kompozisyonu hakkında bilgimiz yoktur. Tekkelerin kapatılmasından sonra arsa haline gelen tekke yerine Vakıflarca Bayrampaşa İşhanı yapılmıştır.
Genellikle
Selçuklu ve Osmanlı şehri olarak bilinen Kayseri, Danişmentliler,Eratnalılar ve Dulkadiroğulları’nın da hâkimiyetine girmiştir. Kayseri, tarihte bir ilimmerkezi olmasının yanında başta
Mevlevîlik, Nakşbendîlik, Bektaşîlik, AhîlikBayramîlik ve Halvetîlik gibi birçok tasavvufî
-irfânî hareketin dergâh ve zâviyelerininuzun müddet faaliyet gösterdiği bir şehir olmuştur
Kayseri’nin irfânî hayatında Mevlevîlik önemli bir yer etmiştir.
Mevlevîlik, Mevlânâ’nın hocası Seyyid Burhaneddin tarafından 1240’ta başlatılmıştır.Kaynaklara göre Kayseri’de iki Mevlevîhâne vardı.
Bunlardan birincisi hakkında Kayseri şehri içinde olduğu ve Mevlânâ Şucâ bin Emir Şâh’ın tasarrufunda bulunduğu bilgisi mevcuttur.
İkincisi ise I. Ahmed’in vezirlerinden Bayram Paşa tarafından 1637 yılında, iç kalenin güney tarafına yaptırılmış, giderleri için geniş vakıflar bağışlanmıştır. 
20. yüzyıla kadar faaliyet gösteren bu Mevlevîhâne, tekkelerin kapatılmasıyla harap olmuş sonra da yok olmuştur. Daha sonra Mevlevîhâne’nin yerine vakıflarca Bayram Paşa İşhanı yaptırılmıştır

Kayseri Mevlevihanesi içeriği, 14 Ocak 2019 tarihinde Kayseri.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha