Kayseri Develi Ovası

Kayseri Develi Ovası içeriğini okuyabilir, Kayseri.com Sizin Kayseri kategorisinde yer alan Kayseri Develi Ovası yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Kayseri Develi Ovası

Erciyes Dağı ’nın güneybatısında yer alan Develi Ovası yaklaşık 1000 km2’lik yüzölçümüyle, Kayseri’nin olduğu gibi Yukarı Kızılırmak bölgesinin de en geniş ovalarından birisidir.

Develi-Yeşilhisar İlçeleri arasında bulunan ovanın doğu-batı uzunluğu 35 km, kuzey-güney uzunluğu ise 30 km.yi bulur. Yüksekliği 1150 m. kadar olan Develi Ovası tektonik bir çöküntü alanında bulunmaktadır. Ovada, çevredeki dağlardan inen akarsular ve kar sularının oluşturduğu taşkınlar sonucu ortaya çıkan Sultansazlığı, Kurbağa, Deve ve Yay Gölleri gibi bataklık ve gölcükler de vardır. Oluşum bakımından Kayseri Ovasıyla benzer özellikleri gösteren Develi Ovası çemberimsi görünümdedir. Kapalı havza niteliğindeki Develi Ovası’nın çevresindeki yüksek yerlerle olan sınırı bir çok yerde oldukça belirlidir. Ovanın kıyı kesimlerinde etekler ve bunun hemen yanında dik yamaçlar bulunur. Bu yamaçlar bir çok dereciklerle yarılmıştır. Dik yamaçların önünde yer alan ve 1100-1150 m. yükseklik gösteren bu etek bölümleri köşeli taş molozları ile çakıl ve kumlardan oluşmuş bir örtüyle kaplıdır. Arazinin bu etek şeridinin önünde ovanın ortasına doğru alçalmasıyla, 1045 metreye kadar inen ve Develi Ovası’nın hemen tüm kıyı kesimlerinde hafif eğimli bir düzlükler şeridi ortaya çıkar. Bu şeridin genişliği değişmektedir. Ovanın batı ve güney kıyılarında 3-5 kilometre, kuzey kesimlerinde ise dardır. Bu düzlükler geniş, yayvan ve birbirleriyle kaynaşmış birikinti konileridir. Söz konusu birikinti konilerinin birbirleriyle kaynaşarak tüm ovayı çerçevelemesi sonucu Develi Ovası’nın orta bölümünde derinliği az ve geniş bir çanak belirmiştir. Diğer yandan, kuzeyde Erciyes Dağı’nın batı eteği ile İncesu İlçesi arasındaki volkanik bir eşik alan, Develi Ovası’nı dışarıya akışı olmayan bir kapalı havza haline getirmiştir. Bu kapalı havza, İç Anadolu’nun çukur alanları arasında en çok yağış alan yerlerden biridir. Develi Ovası’nı besleyen en önemli hidrografik öğe, kar yağışlarının önemli olduğu ova çevresindeki dağlardır. Develi Ovası, Erciyes Dağı’nın güneyi, Toroslar’ın ise kuzey yamaçlarının sularıyla beslenmektedir. Develi Ovası’nın toprak örtüsü kalın, nemli ve humusludur. Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu ovanın kıyı kesimlerinde tarla ve bahçe tarımı yapılmaktadır.

Nerede ?

Adres: 38400 Develi/Kayseri

Kayseri Develi Ovası içeriği, 13 Şubat 2019 tarihinde Kayseri.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha